W trosce o wysoką jakość obsługi Klientów i prawidłową realizację zamówień sklep działa w oparciu o jasno sformułowane zasady przedstawione poniżej.

 • 1 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep internetowy CiuchyMalowane.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia przyjmowane są zgodnie z procedurą opisaną na witrynie CiuchyMalowane.pl. Przyjęcie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Po poprawnym złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci komunikatu na witrynie sklepu oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 4. W zależności od wybranej opcji płatności, poprawnie złożone zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiastowo lub po spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z wybranej formy płatności (np. wykonaniu przelewu).
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji złożonego zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem i weryfikacji zamówienia, Sklep ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 • 2 DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sklep realizuje zamówienia do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub otrzymania wpłaty od Klienta. Jako realizację rozumie się nadanie przesyłki u przewoźnika.
 2. Zamówienia złożone lub opłacone w piątek (po godz. 9:00), sobotę lub niedziele realizowane są w poniedziałek następujący po tych dniach.
 3. Zamówienia złożone lub opłacone w święta i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są pierwszego, kolejnego dnia roboczego.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji, w szczególności w sytuacjach niezależnych od Sklepu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Koszt dostawy zależny jest od docelowego miejsca dostawy (kraj dostawy), wybranego sposobu przesyłki oraz opcji płatności. Przesyłki realizowane są za pomocą poczty lub firmy kurierskiej, w zależności od wybranej przez Klienta formy przesyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za termin doręczenia przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.
 6. Wysyłki realizowane są przez Sklep lub firmę partnerską obsługującą wysyłki w imieniu Sklepu. Sklep ponosi odpowiedzialność za realizację wysyłek przez firmę partnerską, na tych samych zasadach (określonych w niniejszym Regulaminie) jakby sam realizował przesyłkę.
 7. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez przewoźnika (pocztą lub firmę kurierską). Jednakże każda paczka wysyłana firmą kurierską jest ubezpieczona i odpowiedzialność za jej prawidłowe dostarczenie w nienaruszonym stanie ponosi firma kurierska. Procedura rozpatrywania reklamacji, w tym termin odpowiedzi na reklamację, dotyczącej zaginięcia przesyłki kurierskiej jest ściśle związana z regulaminami firm kurierskich. Po otrzymaniu od firmy kurierskiej odpowiedzi na reklamację, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o decyzji przewoźnika. W przypadku, gdy Klient otrzyma przesyłkę kurierską uszkodzoną zobowiązany jest do sporządzania w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego, bez którego reklamacja u przewoźnika nie będzie możliwa.
 • 3 CENY
 1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Klient ma możliwość wyboru waluty, w której chce dokonać płatności.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje zgodnie z zasadą pierwszeństwa, to jest według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Koszty przesyłki podane na witrynie, widoczne w trakcie składania zamówienia zawierają wszelkie opłaty, w tym koszty pakowania, opłaty paliwowe, podatki i są ostatecznym i jedynym kosztem doliczanym do zamówienia.
 • 4 FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) płatność online – realizowana za pomocą systemu Przelewy24 (Dialcom24 Sp. z o.o.), który obsługuje większość popularnych, dostępnych w Polsce banków oraz kart płatniczych/kredytowych,

b) płatność za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze.

Wybierając formę płatności „płatność za pobraniem” Klient zobowiązuje się do odebrania i opłacenia nadanej przesyłki przy odbiorze. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sklep ma prawo obciążyć Klienta poniesionymi kosztami wysyłki powiększonymi o kwotę 30 PLN tytułem opłaty za nieodebranie zamówionej przesyłki.

 • 5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrot towaru to rozwiązanie zawartej umowy kupna-sprzedaży w związku z czym muszą być spełnione wymogi prawne i procedury zwrotu opisane w Regulaminie Sklepu.
 3. Zwrot możliwy jest tylko, gdy towar jest kompletny (cały wybrany pakiet), nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrot musi nastąpić w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, nie noszącym śladów prób otwarcia. Nie ma możliwości zwrócenia towaru, który został rozpakowany (otwarty) i może wskazywać na ślady użycia. W przypadku próby zwrotu towaru, który nie spełnia tych wymogów, zwrot nie będzie realizowany, a towar zostanie odesłany do Klienta po uiszczeniu kosztów przesyłki (zgodnych ze standardowym cennikiem dostępnym w Sklepie). Do momentu uiszczenie kosztów przesyłki towar pozostanie wstrzymany w Sklepie. Klient ma obowiązek opłacić koszty wysyłki towaru, którego zwrot został odrzucony, w terminie 3 miesięcy od daty rozpatrzenia zwrotu. W przypadku niedotrzymania terminu Klient oświadcza, że zrzeka się z towaru oraz jakichkolwiek, dalszych roszczeń wobec Sklepu.
 4. W przesyłce zwrotnej muszą być wszystkie elementy, które Klient otrzymał od Sklepu (np. dołączone gratisy).
 5. Zwracany towar należy odsyłać na adres firmy obsługującej wysyłki (adres nadawcy) wraz z informacją, gdzie Sklep powinien przekazać pieniądze (pełne dane konta do przelewu lub przekazu pocztowego).
 6. Podstawą do uznania zwrotu jest umieszczenie w przesyłce oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna – sprzedaży (wzór dostępny tutaj ciuchymalowane.pl/wymiany-reklamacje-i-zwroty/).
 7.  Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 8. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki (od i do Sklepu), a jedynie koszt samego towaru. Towar należy odesłać na własny koszt. Sklep nie odbiera paczek za pobraniem.
 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Pełna polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://ciuchymalowane.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Dane osobowe Internautów i Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką prywatności Sklepu.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep oraz wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.
 4. Klient ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie pisemnej dyspozycji.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep internetowy CiuchyMalowane, dostępny pod adresem internetowym CiuchyMalowane.pl, prowadzony jest przez Aleksandra Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EpicSellingul. Śńiadeckich10, 63-200 Jarocin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6172173563, REGON 380372900.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie (w całości, bądź którejś z części), w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klienta nie obowiązują postanowienia Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu.
 4. Oferta towarów przedstawiona na witrynie Sklepu nie odzwierciedla stanów magazynowych i nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z produktów, w szczególności niezgodnie z ich przeznaczaniem lub informacjami na opakowaniach.
 6. Dodawanie opinii możliwe jest tylko dla Klientów po realizacji zamówienia za pomocą formularza na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail i wiąże się z wypełnieniem wymaganych pól. Sklep zastrzega sobie prawo do skracania, edycji lub nieopublikowania nadesłanej opinii bez podawania przyczyny. Wysyłając opinię Klient wyraża zgodę na jej publikację i udzielania Sklepowi dożywotniej licencji na jej wykorzystanie (w tym również nadesłanego zdjęcia).
 7. Biuro obsługi klienta dostępne jest w formie:
  1. email – sklep@ciuchymalowane.pl
  2. kontaktu telefonicznego – 514 386 581
 8. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.